Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Ochrona danych osobowych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lęborku pełni pani Anna Cykman. Kontakt e-mail: komputeryzacja@biblioteka.lebork.pl 

 

Klauzula informacyjna dla czytelników biblioteki

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku z siedzibą w Lęborku, ul. Armii Krajowej 16 (nazywana dalej „Biblioteką”).
  2. Inspektorem ochrony danych w Bibliotece jest Anna Cykman, kontakt e-mail: komputeryzacja@biblioteka.lebork.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Biblioteki na podstawie. art. 6 ust 1 pkt b ww. rozporządzenia. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Biblioteki.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania statusu czytelnika Biblioteki (tj. do czasu rezygnacji ze statusu czytelnika, lub wykreślenia z listy czytelników – pod warunkiem uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Biblioteki).
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu – zgodnie z ww. rozporządzeniem.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zapisania do Biblioteki. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania ze zbiorów Biblioteki. 

Data publikacji: 25.05.2018 (09:15)Data aktualizacji: 30.05.2018 (12:08)
Osoba publikująca: Zofia BiskupskaOsoba modyfikująca: Zofia Biskupska
Autor: Zofia Biskupskaliczba wejść: 2394
30 maj 2018 (12:08)Zofia Biskupska»Ochrona danych osobowych
25 maj 2018 (09:15)Zofia Biskupska»Ochrona danych osobowych