przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Boczne menu


Drukuj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony podmiotowej BIP Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona podmiotowa BIP Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność do biblioteki ograniczona dla osób z trudnościami w poruszaniu się. Podjazd przy wejściu umożliwia dostęp do parteru biblioteki, gdzie jest umiesczony Dział dla Dorosłych. Nie ma windy na wyższe poziomy, gdzie znajduje się Czytelnia, Dział dla Dzieci i Młodzieży oraz sekretariat. 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

nformacje szczegółowe dotyczące dostępności strony 
Tytuły stron – prawidłowo umieszcone w całym serwisie; każda strona posiada unikalny tytuł, utworzony w oparciu o jeden wzór,
Język stron serwisu określony w kodzie strony,
Konsekwentna nawigacja,
Istnieje możliwość pominięcia bloków,
Nagłówki zagnieżdżone w całym serwisie,
Listy prawidłowo użyte w całym serwisie,
Formularze prawidłowo opisane i zbudowane,
Linki graficzne wdrożone w serwisie dzięki zastosowaniu linków blokowych i ustawieniu pustych tekstów alternatywnych,
Spójna i logiczna nawigacja,
Ruch, animacje – żaden z elementów serwisu nie miga szybciej niż 3 razy na sekundę,
Zastosowanie kontrastu zgodnie z wymaganym standardem WCAG 2.0 na poziomie AA,
Rozdzielenie struktury i wyglądu – strony są czytelne i dostępne po wyłączeniu obsługi CSS,
Brak błędów składniowych HTML,
Elementy graficzne posiadają zrozumiały tekst alternatywny. Możliwość ustawienia tekstu przez redaktora,
Strony dają możliwość stosowania nagłówków w poprawnej hierarchii,
Serwis nie zawiera tabel traktowanych jako element konstrukcji layoutu,
Wszystkie mechanizmy nawigacyjne „grupy odnośników” pokazane za pomocą list nieuporządkowanych,
Logiczna i intuicyjna kolejność nawigacji i czytania, określona za pomocą kolejności w kodzie HTML,
Logiczna, przewidywalna, przejrzysta i spójna architektura informacji,
Komunikaty i elementy nawigacyjne nie polegają jedynie na charakterystykach zmysłowych jak np.: lokalizacji wizualnej, kształtu, miejsca lub dźwięku,
Odnośniki znajdujące się w treściach artykułów wyróżniają się dodatkowym oznaczeniem w postaci podkreślenia,
Po wczytaniu strony dźwię nie jest odtwarzany od razu,
Kontrast treści do tła wynosi co najmniej 4,5:1,
Wersja kontrastowa ma taką samą zawartość i funkcjonalność jak wersja graficzna,
Prawidłowe wyświetlanie w systemowym trybie wysokiego kontrastu (system Microsoft Windows, przeglądarka Internet Explorer),
kontrasty i typografia tekstów zaprojektowane pod kątem odpowiedniej czytelności,
Po powiększeniu rozmiaru czcionki do 200%, serwis nie traci zawartości i funkcjonalności,
Jeśli prezentacja wizualna może być przedstawiona jedynie przy użyciu tekstu, treści nie są przedstawione jedynie za pomocą grafiki. Wyjątek stanowi tekst, który jest częścią logotypu lub nazwy własnej,
Wzmocniony i widoczny Fokus spełnia minimalne wymagania kontrastu,
Odnośniki, które są częścią nawigacji jak np. rozwinięcia artykułów („więcej”, „czytaj więcej”) są uzupełnione w sposób zrozumiały i jednoznacznie informowały, dokąd prowadzą lub jaką akcję wykonają,
Oprócz nawigacji standardowej zapewnione są co najmniej dwa sposoby wyszukania informacji: mapa strony i wyszukiwarka,
Główny język dokumentu zdefiniowany i adekwatny do wersji językowej. Narzędzie do edycji treści posiada możliwość zdefiniowania języka dla konkretnych treści zamieszczonych na podstronach (atrybut lang),
Pola formularzy opatrzone etykietami. Etykiety informują o błędach lub poprawności po ich wypełnieniu. W przypadku pojawienia się błędów system sugeruje rozwiązanie,
Możliwość powiększania czcionki:
Przycisk powiększenia zmienia tekst artykułu oraz wielkość tekstu nawigacji i innych bloków treści strony
Powiększenie działające na wszystkich podstronach
Przyciski powiększenia dostępne z poziomu klawiatury.

Inne informacje i oświadczenia

Aktualnie trwają prace nad nową wersją strony, która będzie spełniała wszystkie wymogi dostępności. 

Data publikacji: 24.09.2020 (13:12)Data aktualizacji: 24.09.2020 (13:13)
Osoba publikująca: Zofia BiskupskaOsoba modyfikująca: Zofia Biskupska
Autor: Zofia Biskupskaliczba wejść: 2779

Copyright © Miejska Biblioteka Publiczna im Jarosława Iwaszkiewicza, Armii Krajowej 16, 84-300 Lębork